Erik Geijer

Rättstolk & auktoriserad tolk i engelska

Auktoriserad översättare engelska-svenska

 

Court Interpreter & Authorised Interpreter Swedish/English

Authorised translator English-Swedish

 

Geijer Tolk och Översättning AB

www.tydligare.se
erik@tydligare.se
+46 70-4337626