Erik Geijer

Auktoriserad tolk i engelska
Erfarenhet av att tolka i domstolar, inom vården, på socialförvaltningar med mera.

English – Swedish interpreter authorized by the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet) with experience in legal, medical and community interpreting.

www.tydligare.se
erik@tydligare.se
+46 70-4337626